sv

VÅGA SE!

28.12.2008

Text: Jacqueline Stare. Reportage om Torsten Jurell i Nordiska Akvarellsällskapets medlemstidning Akvarellen, 3/08

Text: Laure Barbizet-Namer. Assistant curator in charge of the painting and print department at Musée d'histoire Contemporaine, (the Museum of Contemporary History), Paris

FRESTELSEN

28.12.2000

Text: Lars Andrée. Ur boken Det Brinner! Publicerad till utställning på Kulturhuset 2000.