sv

SKUGGSPEL 

01.01.2018

Som en fortsättning ur Narrspel ... kommer Skuggspel. (Foto från utställning Avesta Art 2018)

NARRSTRECK

26.12.2017

Ett multimediaprojekt där en fiktiv marionetteater har slagit upp sin spelplats på torget. Marionetterna är tidlösa, androgyna världsmedborgare. Teatern - en metafor för världen. Centrum för projektet är en digitalt styrd mekanisk teater.

UNDERJORDEN

21.07.2017

I Underjordsprojektet finns ett myller av skulpturer, målningar, konstobjekt, foto, video, såsom när en långväga resenär återvänder hem och visar upp de fynd som samlats under färden. Utställningar ägde rum på Östasiatiska museet i Stockholm och i Röhsska museet i Göteborg, i de fantastiska samlingar av antik asiatisk konst. Röhsska museet har haft...