sv

ATT HA RÄTT — ATT FÅ RÄTT

26.12.1999

Herr K - En Passionshistoria, Dialysmålet, Ossietzky, Frestelsen m. fl. verk ...

Efter en läsupplevelse av Franz Kafkas Processen högg Torsten Jurell en egen bildberättelse i fyra bemålade ekreliefer.  Temat är bearbetat i flera versioner.

Vaktmästare, träsnitt 1989 (ca)
Vaktmästare, träsnitt 1989 (ca)
(Detalj), Some en Hund! relief i ek, kaolin, oljefärg, 1999
(Detalj), Some en Hund! relief i ek, kaolin, oljefärg, 1999
"Som en hund, sade han. Det var som om skammen skulle överleva honom" (Ur Processen av Franz Kafka)
1. Anklagelsen. Herr K - En Passionshistoria, version II (Anklagelsesviten) reliefer i ek, oljefärg, kaolin, 1999
1. Anklagelsen. Herr K - En Passionshistoria, version II (Anklagelsesviten) reliefer i ek, oljefärg, kaolin, 1999
2. Besvärandet. Herr K - En Passionshistoria, version II (Anklagelsesviten) reliefer i ek, oljefärg, kaolin, 1999
2. Besvärandet. Herr K - En Passionshistoria, version II (Anklagelsesviten) reliefer i ek, oljefärg, kaolin, 1999
3. En Exemplarisk Handling. Herr K - En Passionshistoria, version II (Anklagelsesviten) reliefer i ek, oljefärg, kaolin, 1999
3. En Exemplarisk Handling. Herr K - En Passionshistoria, version II (Anklagelsesviten) reliefer i ek, oljefärg, kaolin, 1999
4. Som en Hund! Herr K - En Passionshistoria, version II (Anklagelsesviten) reliefer i ek, oljefärg, kaolin, 1999
4. Som en Hund! Herr K - En Passionshistoria, version II (Anklagelsesviten) reliefer i ek, oljefärg, kaolin, 1999

Herr K - En Passionshistoria


(Text till utställning på Centre Culturel Suedois i Paris 1989)


Som en hund! sade han, Det var som om skammen skulle överleva honom...


SÅ SLUTADE FRANZ Kafkas Processen och så slutar historien om Josef K - en man vars namn blivit ett begrepp.

Ett halvår efter det jag lagt boken åt sidan högg jag en relief med en död K omgiven av vaktmästare. Jag hade också fått impulser från 1500-tals målaren Hieronymus Boschs' "Törnekröningen", men då jag inte gjort några förarbeten utan högg direkt, skapades figurerna under stämjärnet och klubban. Arbetet med Herr K har tagit fyra år - en tid då Sverige som rättsstat gått mot sin upplösning. Så tänkte jag inte när jag började arbeta med Herr K. Då var min avsikt ytterst vag. Ambitionen var nog att endast skildra "K vid slutet av processen" i en relief och inget mer.

Men arbetet var lustfyllt och formspråket annorlunda så raskt följde två stora färgträsnitt. Med arbetet om Herr K bakom mig, kan jag tydligt se de yttre betingelser som kom att påverka resultatet i denna bestämda riktning som blev sviten HERR K - EN PASSIONSHISTORIA.


Ytterligare två reliefer sprang fram ur ekplankorna. När jag ställde upp de fyra bredvid varandra, anade jag en berättelse. Men Herr K var för vag och hans roll var obestämd, så jag började teckna och måla för att utveckla karaktären hos honom och skapa en historia i fyra nya reliefer.

Man kan se Herr K som en man som får parkeringsböter trots att han saknar bil. Som den hedervärda medborgare han är, upprörs han och skriver besväranden. Hans exemplariska handlande skapar en viss oro. Vem har rätt och vad är fel?

I dessa, som i alla ärenden, finns det färdigtryckta blanketter som vaktmästarna så fantasirikt komponerat och tillhandahåller Herr K, inte utan en viss glädje och stolthet. Men Herr K gör fel när han gör rätt. Han strider för sin sak i ensamhet och går därför under. Inte för att någon egentligen vill K:s död. Helst skulle han bara försvunnit genom golvet, gått upp i rök eller faktiskt aldrig ha funnits till. Vem kunde tro att blod skulle komma från såret? Ryggarna borstas offentligt, det är ju så de gör.


Det finns en lång tradition allegorier över rättvisan. Förr kunde man i rådhusen finna bilder som pläderade för rättvisan genom att skildra rättvisa och orättvisa domar. Så kunde diskussioner föras i det offentliga livet.

Relieferna är min möjlighet att offentligt ta till orda och jag redovisar också en del av förarbetena för den som vill följa arbetet enligt vad jag ovan nämnt.

Paris, mars 1989

Torsten Jurell

(Reliefsviten har visats i flera utställningar i Frankrike - La Passion De Monsieur K.)

En Exemplarisk Handling. Olja och tempera på duk. 70 x 100 cm (ca). 1987 (ca). (Privat samling)
En Exemplarisk Handling. Olja och tempera på duk. 70 x 100 cm (ca). 1987 (ca). (Privat samling)
"Besvärandet". Akvarell, temper och tusch, nr 2 i en serie av fyra. 92 x 140 cm. 1988. (Samling: Sundsvalls Museum)
"Besvärandet". Akvarell, temper och tusch, nr 2 i en serie av fyra. 92 x 140 cm. 1988. (Samling: Sundsvalls Museum)
Två kusiner med Hund. Akvarell, tusch. 63 x 98 cm. 1985 (ca). Förberedande arbete - innan den första reliefen om Herr K). (Privat samling)
Två kusiner med Hund. Akvarell, tusch. 63 x 98 cm. 1985 (ca). Förberedande arbete - innan den första reliefen om Herr K). (Privat samling)
Herr K (Bolme´s Blue). Träsnitt. 42,5 x 71,6 cm. 1988.
Herr K (Bolme´s Blue). Träsnitt. 42,5 x 71,6 cm. 1988.
Kusin och Dönik (fram- och baksida). Målad ek, järn (detalj). 20,8 x 184,5 cm (Privat samling).
Kusin och Dönik (fram- och baksida). Målad ek, järn (detalj). 20,8 x 184,5 cm (Privat samling).
Herr K - En Passionshistoria. Träsnitt. 10 x 15, 3 cm. 1988. Utgåva: 50 ex
Herr K - En Passionshistoria. Träsnitt. 10 x 15, 3 cm. 1988. Utgåva: 50 ex

Dialysmålet

Dialysmålet, relief i ek, 132x200 cm, 1991-92, ägs av Vårdförbundet
Dialysmålet, relief i ek, 132x200 cm, 1991-92, ägs av Vårdförbundet

En 31-årig sjuksköterska dömdes till ansvar för vållande till annans död.

Ett nytt dialyssystem togs i bruk 1983 på regionssjukhuset i Linköping. Om systemet skulle visa sig framgångsrikt, kunde flera parter räkna med ekonomisk vinning. Den tekniska utrustningen var emellertid behäftad med allvarliga brister. Tre patienter dog, andra svävade i livsfara. Sjukhusledning, läkare och tekniker gick fria från ansvar trots kritik av Socialstyrelsen. Den 7 april 1987 avslog Högsta domstolen överklagande av Vårdförbundets förbundsjurist och hovrättens dom vann laga kraft.


Tyskland och Ossietzky


Reliefen Tyskland och Ossietzky höggs inför en utställning i Notre Dame des Monts i Frankrike 1993. Till releifen fanns en kort text (se nedan). Nyhetsinslag utmed atlantkusten spred kännedom om reliefens existens. Ryktet spred sig till Hamburg - Carl von Ossietzkys hemstad. Pengar samlades och reliefen köptes in och skänktes till Museum für Hamburgische Geschichte. Stadens borgmästare överlämnade den till Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg där den hänger i Carl von Ossietzkysalen.

Reliefen lånades in av Kulturhuset, Stockholm, 2000 och visades i Det Brinner!

1992 dömdes Carl von Ossietzky åter som landsförrädare. Första gången var den 23 november 1931. Brottet var att von Ossietzky som redaktör för tidningen Weltbühne avslöjat hur Weimarrepubliken i brott mot lag och Versaillefördraget i hemlighet börjat rusta för krig.
När Hitler trädde till makten fördes von Ossietzky till koncentrationslägret Pappenburg-Esterwegen där han utsattes för svår tortyr.

1936 förlänades von Ossietzky Nobels fredspris och en stor internationell opinion tvingade tyskarna att överföra den av misshandel dödssjuke von Ossietzky till sjukhus i Berlin. Strax därefter dör han av sviterna efter lägervistelsen.

1991 begärde dottern Rosalinda von Ossietzky - Palm och vänner till von Ossietzky, resning i tysk domstol. Det var också den dömdes önskan att bli rentvådd. Men domstolen fann ingen grund för överklagan.


Förtroende eller Svek

Förtroende eller Svek, relief i ek (diptyk) 120 x 150 cm (ca). 1995
Förtroende eller Svek, relief i ek (diptyk) 120 x 150 cm (ca). 1995


Frestelsen

Läs texten Frestelsen av Lars Andrée. Publicerad i "Det Brinner!" i samband med utställningen på Kulturhuset  i Stockholm 2000.

Stjärnbyte

Stjärnbyte, relief i målad ek, (triptyk), 1990 - 1994, 200x152 cm
Stjärnbyte, relief i målad ek, (triptyk), 1990 - 1994, 200x152 cm

"Radion stod på, jag högg.

Berlinmuren föll...


Många talade lyriskt om "Marknaden" och "Europa".

Först Ebbe Carlsson-affären, sedan Stjärnbyte.


En slags Marknadsbild... Två män byter stjärnor.

En kanske var angivare hos STASI, vem vet..."


Katalogtext till "Mina Damer och Herrar... ", 141:an, Göteborg 1996

Reliefen höggs till den EU-kritiska utställningen "Bara Brysselkol!", Frölunda Kulturhus 1980

 

Tricket

3 Vilsna Conquistadorer Möter Maya

Rött Blod — Vit Frost

Två Rödgardister. Grisaillträsnitt 1977
Två Rödgardister. Grisaillträsnitt 1977