sv

TEXTER — NARRSTRECK

"Dockor" kanske någon skulle säga om mina nio skådespelare.
Själv säger jag aktörer. Annars föredrar jag nog att säga marionetter och att säga dockteater är inte heller det mest korrekta eftersom dockteater spelas med handdockor.
Men min viktigaste invändning till ordet dockor är att dockor mer verkar som något man leker med, som leksaker utan annat syfte än just leken. Med marionetter vidgas betydelsen av figurerna; de är naturligtvis dockor, lekfulla, men framför allt aktörer i ett spel. Någon drar i trådarna, styr deras rörelser, deras liv. När jag gör denna distinktion, betonar jag också att jag lägger en del av mitt liv i ett arbete som är på blodigt allvar även när det är roligt. Det är alltså ingen lek."

Ur Narrstreck i Månsken (Röhsska museet 2015)

Tankar kring titeln Narrstreck i Månsken

"2014 skrev jag en kort text vilken jag publicerade på min hemsida

"Skyarna hastar över himmelen.

Kring jorden faller en skugga.

Det är denna natt som allt skall hända ...".

Raderna tillkom samtidigt med titeln Narrstreck i Månsken som även den haft stor betydelse ända från starten av detta projekt.

Att narras är att luras - vi manipuleras att tro. 

En narr är en gycklare, en upptågsmakare, en som gör narr av ... 

Sedan kommer ett annat ord som också ligger nära till hands; "narrativ" - att berätta. Efter "narr" i titeln följer ordet "streck" som i sig ger nya associationer; Att dra ett streck, att dra ett streck över något är att "ta bort", "avlägsna", "avföra", "sudda".
Ett narrstreck är "att spela ett spratt", "rackartyg". Man hör att det är ett gammalt ord och det är på något sätt tankeväckande och vackert. Det finns en tidlöshet och en mänsklighet i detta ord. Det är en spegel för sanning, man ser världen - världen synes uppochner, för de facto är den uppochner. Det är som med USA och Snowden; "Ta fast tjuven!" ropar tjuven. För mig representerar ordet Narrstreck "Teatern" i projektet och dess skådespelare, "aktörerna". "

Ur Narrstreck i Månsken (Röhsska museet 2015)

Om Månsken

"Så har vi månljuset i titeln: Månen lyser upp världen på ett annorlunda vis än dagsljuset. Det är skillnad på solljus och månljus. 
Månljus är solljusets motsats, även om vi vet att det är solens ljus reflekterat genom månen. När solen går i moln förblir världen ljus. När månen skuggas blir allt svart. I månljuset framträder allt på ett annorlunda sätt, med andra konturer, andra associationer. Månsken är den fiktiva världen som vi kan jämföra med den värld som vi är vana vid att se. I månskenet blir allt tvetydigt, vilket inte betyder att det blir mindre sant. Och inte minst, det är ett konstnärligt berättande jag åstadkommer! Jag vill hålla fast vid det poetiska, romantiska och verklighetsanknutna genom poesin! Jag önskar att publiken skall finna en ökad medvetenhet genom att i min fantasivärld finna vägar till nya tankar om företeelser i omvärlden. Jag vill att publiken blir de verkliga aktörerna när de står och ser på teatern. Genom att se marionetterna som manipuleras - att någon styr genom trådar - påminns vi om att även vi manipuleras. Kan vi se våra egna bestämda rörelser? Kan vi göra oss fria? Eller uttryckt som ett påstående: Kan vi se våra egna bestämda rörelser så kan vi också frigöra oss!"
Ur Narrstreck i Månsken (Röhsska museet 2015)

Månljus
skuggor
kontraster

världen
vi skapar
undantas inte
Narrens hån

Narren
Sanningens vän:
- Vi vore alla dårar
om det inte vore för denne
paradox!

"Jag har starka visuella intryck från teater, inte bara av besök där som publik utan även att vara bakom scen, i teaterns magasin, tågvind, rekvisitaförråd, ja, till och med teatern som scenografimodell med alla fascinerande små detaljer ... Jag söker också den bildvärld som överväldigade mig när jag som barn kom i kontakt med teatern, den magiska rundhorisonten med dess underbara stjärnhimmel.".
Ur "... Och så kom Natten!" (Dansmuseet 2015)
• Utställningen på CAFA Art Museum: 月光下的恶作剧 - Pranks in The Moonlight, 2017: SE HÄR
• Narrstrecksprojektet: SE HÄR