en

KULTURHUSET

Det Brinner! Kulturhuset i Stockholm inledde Millenniet med en separatutställning med Torsten Jurell på gallei 5. ca 1000 m2.