sv

DEN KÄRLEKSSÖKANDE KACKERLACKSFLICKAN


Boken finns i ett exemplar. Trycken är torrnål (enstaka etsning) och chincollé. Trycken är monotypier. Text och bild: Torsten Jurell 2008-2009.

Titelblad till boken Den Kärlekssökande Kackerlacksflickan
Titelblad till boken Den Kärlekssökande Kackerlacksflickan

• Berättelsen om Den Kärlekssökande Kackerlacksflickan är en del av Underjordsprojektet ...

• Bortom Underjorden på Röhsska museet FINN HÄR