sv

BAN ZHANG — MEDDELANDEN PÅ VÄGG

Message (Ban Zheng) 1, Mixed media, stitching/embroidery on canvas 145 x 120 cm, 2009 消息(办证)1, 混合媒体,缝纫/布上绣花, 145 x 120 cm, 2009
Message (Ban Zheng) 1, Mixed media, stitching/embroidery on canvas 145 x 120 cm, 2009 消息(办证)1, 混合媒体,缝纫/布上绣花, 145 x 120 cm, 2009

Skriv din text här ...

Message (Ban Zheng) 2, Mixed media, stitching/embroidery on canvas, 200 x 140 cm, 2009 消息(办证)2, 混合媒体,缝纫/布上绣花 ,200 x 140 cm, 2009
Message (Ban Zheng) 2, Mixed media, stitching/embroidery on canvas, 200 x 140 cm, 2009 消息(办证)2, 混合媒体,缝纫/布上绣花 ,200 x 140 cm, 2009
Message (Ban Zheng) 3, Mixed media, stitching/embroidery on canvas. 100 x 120 cm. 2009 消息(办证)3, 混合媒体,缝纫/布上绣花, 100 x 120 cm, 2009
Message (Ban Zheng) 3, Mixed media, stitching/embroidery on canvas. 100 x 120 cm. 2009 消息(办证)3, 混合媒体,缝纫/布上绣花, 100 x 120 cm, 2009
Message (Ban Zheng) 4. Mixed media, stitching/embroidery on canvas. 100 x 120 cm. 2009. 消息(办证)4, 混合媒体,缝纫/布上绣花, 100 x 120 cm, 2009
Message (Ban Zheng) 4. Mixed media, stitching/embroidery on canvas. 100 x 120 cm. 2009. 消息(办证)4, 混合媒体,缝纫/布上绣花, 100 x 120 cm, 2009
Message (Ban Zheng) 5. Mixed media, stitching/embroidery on canvas. 100 x 120 cm. 2009. 消息(办证)5, 混合媒体,缝纫/布上绣花, 100 x 120 cm, 2009
Message (Ban Zheng) 5. Mixed media, stitching/embroidery on canvas. 100 x 120 cm. 2009. 消息(办证)5, 混合媒体,缝纫/布上绣花, 100 x 120 cm, 2009
Message (Ban Zheng) 6. Mixed media, stitching/embroidery on canvas. 100 x 120 cm. 2009. 消息(办证)6, 混合媒体,缝纫/布上绣花, 100 x 120 cm, 2009
Message (Ban Zheng) 6. Mixed media, stitching/embroidery on canvas. 100 x 120 cm. 2009. 消息(办证)6, 混合媒体,缝纫/布上绣花, 100 x 120 cm, 2009

VAD ÄR "BAN ZHENG?" FINN HÄR