sv

AKTÖRER — ENSEMBLE

LIKT EN TERRAKOTTAARMÉ

"Aktörerna" före bränning, på tork i studion i Daiosu Cichang (Skulpturfabriken) i Jingdezhen, Kina
"Aktörerna" före bränning, på tork i studion i Daiosu Cichang (Skulpturfabriken) i Jingdezhen, Kina

Likt en armé av terrakotta

När jag i Xian stod öga mot öga med den mäktiga arme av terrakottakrigare visste jag inte att jag själv några år senare skulle arbeta med figurer i lera och i den processen skapa som jag tror att arbetet med denna armé gick till.
I stort sett, till samtliga av mina karaktärer, har jag en enda form i vilken jag pressar leran till en standardfigur. Var och en av dessa bearbetar jag sedan individuellt. Ganska enkelt alltså. Precis som vi människor är skapta, förvånansvärt lika. Jag förändrar groparna mellan ögonen och näsbenet. Vissa får djupa hålor - andra inga alls. Vissa får amorbåge, andra ingen. Ett i grunden rätt rationellt skapandesystem där lusten ligger i att bringa individuellt liv i var och en. I detta arbete tänker jag aldrig på någon särskild gestaltning i ålder, kön eller etnicitet.
Så en dag vid arbetsbordet i Jingdezhen, fick jag aha-upplevelsen; det måste naturligtvis vara så här de skapades, alla soldaterna. På något sätt smälter bilden även ihop med hur verklighetens soldater formas - fast det arbetet blir mitt skapandes totala motsats.