STULEN RELIEF

Målad relief i ek stals i slutet av mars 2018. Storlek: 100x70x5cm

Reliefen är nr 4 i en svit av 5. Skapade 1999 i samband med de 90 dagar långa bombningarna NATO genomförde av Serbien 1999 där infrastruktur som byggts upp sedan II:a världskriget raserades. Sviten "Seger, seger, Nederlag!" skapades till utställningen "Det Brinner!, som var Torsten Jurells soloutställning i Galleri 5 på Kulturhuset i Stockholm. En utställning som öppnade i samband med det nya millenniet.

Hela reliefsviten, varav relief 1 och 4 har separerats ur sviten och sålts till Pedagogen Park i Mölndal.