sv

PLATSEN FÖR FRI FANTASI


Ett omfattande skulpturalt projekt i glaserat porslin för Pedagogen Park i Mölndal. Beställare är Aspelin Ramm AB. Torsten Jurell genomför arbetet i Jingdezhen i Kina, under 2018. Invigning: 12 juni 2019.


Mosaik (detalj),  glaserat porslin, Ø6 m
Mosaik (detalj), glaserat porslin, Ø6 m

Medaljonger med neon

"Medaljong" glaserat porslin (qingcai), guld, Ø65 cm, djup: 35 cm (ca) djup
"Medaljong" glaserat porslin (qingcai), guld, Ø65 cm, djup: 35 cm (ca) djup
"Medaljong" glaserat porslin (qingcai), guld, Ø65 cm, djup: 35 cm (ca) djup
"Medaljong" glaserat porslin (qingcai), guld, Ø65 cm, djup: 35 cm (ca) djup
"Medaljong" glaserat porslin (qingcai), guld, Ø65 cm, djup: 35 cm (ca) djup
"Medaljong" glaserat porslin (qingcai), guld, Ø65 cm, djup: 35 cm (ca) djup
"Medaljong" glaserat porslin (qingcai), guld, Ø65 cm, djup: 35 cm (ca) djup
"Medaljong" glaserat porslin (qingcai), guld, Ø65 cm, djup: 35 cm (ca) djup
"Medaljong" glaserat porslin (qingcai), guld, Ø65 cm, djup: 35 cm (ca) djup
"Medaljong" glaserat porslin (qingcai), guld, Ø65 cm, djup: 35 cm (ca) djup

Ett Skepp kommer lastat ...


Med 48 lådor porslin från Jingdezhen.

Containerfartyget Hua Guang Yang Shan som lägger till Göteborgs hamn den 29 januari gör samma resa som en gång Ostindiefararen Göthborg.


Lådorna är fyllda med det porslin som skall forma ett Torg för Fri Fantasi vid Pedagogen Park i Mölndal.
Den 25 mars inleds arbetet med torget. Invigning sker den 12 juni.


Pedagogen Park har under en längre tid i samarbetat med konstnären Torsten Jurell arbetat med projektet att skapa ett torg, en mötesplats för det oväntade. En plats som kan öppna tankarna att färdas fritt bakåt och framåt i tiden, till verkliga platser eller platser som en gång kommer att bli till. Ett Torg för Fri Fantasi.
Torsten Jurell som i många år haft Kina och Jingdezhen som bas för sitt skapande har med detta projekt knutit an till den Maritima Sidenvägen som en gång genom Ostindiska kompaniet band samman den svenska Västkusten med det fjärran Östasien.


Det var i Jingdezhen i Kina, för mer än tusen år sedan som det kejserliga porslinet, Kinas "vita guld" uppfanns och som under 1700-talet importerades till Sverige. Det är i Jingdezhen som det porslin skapats som under våren kommer fogas samman till en jättelik mosaik att vandra över på Torget för Fri Fantasi.
Mosaiken som är 6 meter i diameter blir flankerad av fem stora medaljongliknande reliefer även de i glaserat porslin.


Med detta konstprojekt, bygger vi vidare på ett långt kulturutbyte. Influenser av tankevärldar och vetenskapliga innovationer som följde med det långvariga handelsförbindelserna genom Sidenvägen med fjärran Östern.


Jingdezhen genomgår stora förändringar för att bli ett betydande keramikcentrum in i framtiden.
I Mölndal sker samma stora omdaning av en industristad in i en ny tid. Därför är det extra spännande att koppla samman keramiken, leran som människans äldsta uttrycksform, in i det nya, dit det inte finns några gränser - i ett Torg för Fri Fantasi.
I samband med invigningen släpps en bok om arbetsprocessen ...
Projektassistenten XuePing Yu fixar med glasyr i studion i Laoyatan, Jingdezhen...
Projektassistenten XuePing Yu fixar med glasyr i studion i Laoyatan, Jingdezhen...
Mosaiken läggs ut på prov i Laoyatan, Jingdezhen
Mosaiken läggs ut på prov i Laoyatan, Jingdezhen
Digital skiss till mosaik i glaserat porslin. Ø6 meter.
Digital skiss till mosaik i glaserat porslin. Ø6 meter.
Mosaik,  glaserat porslin, Ø6 m
Mosaik, glaserat porslin, Ø6 m

Bok om arbetet med Torget för Fri Fantasi

Film från invigningen av torget 12 juni 2019

Se här ...