NÄR BLÅSTEN FÖR MED SIG EN LOTT

Text: Torsten Jurell. Konstperspektiv 2015