MESSEGES "BAN ZHENG" 

ARTIKEL I KATALOG FRÅN HUITAI ART CENTER, CHINA 2012 (Text på kinesiska/engelska) redigeras ...