sv

KATALOGTEXT TILL AVESTA ART

29.05.2018

Text ur utställningskatalogen "Illusioner/Allusioner" i Avesta Art 2018. En grupputställning med 13 konstnärer, svenska och internationella. Hela katalogen, FINN HÄR

- Mina Damer och Herrar, låt oss presentera Skuggspel!


Som en storslagen scen öppnar sig valsverkshallens djup. Här spelade förr skuggor mot ljus från martinverkens flammande härdar. Här försiggick vardagens dramatik, dygnet runt, året runt, i växelverkan mellan olika yrkeskategorier och arbetslag under järnverkets storhetstid. Här pågår nu ett spel om själva livet, där vi som besökare på en och samma gång kan ikläda oss roller som teaterpublik och aktörer."Skyarna hastar över himmelen. Kring jorden faller en skugga. Det är denna natt som allt skall hända...".

Koncist och lyriskt är orden sammanfogade av Torsten Jurell som en målsättning för det konstprojekt vi nu möter.

Som en metafor för vår tid har Jurell iscensatt ett allkonstverk - en fiktiv marionetteater på turne´, där steg för steg ett spel med ljus, skuggor och ljud vuxit fram.Marionetter, stav- och fingerdockor, skuggteater - över hela världen, i alla tider, har olika former av folkligt berättande hjälpt publiken att se skeenden som är uppenbara å ena sidan, men skymda, borta från det offentliga medvetandet, å andra.


Torsten Jurell låter sig inspireras av dessa uttryck och tar till vara idén hos exempelvis indonesisk skuggteater, Wayanga där föreställningen får flera uttryck på en och samma scen, delad av en tygskärm.

Åt ett håll, färgprakt och liv med orkester, sångare och konstnären som sköter silhuettdockorna. Åt andra hållet, silhuetter som - likt skuggestalterna i Platons grotta- med olika skärpa ger bilder av det som pågår på andra sidan, i den andra världen.


-I en värld där sanningen och lögnen strider om scenutrymmet, har jag funnit i marionetter och skuggteater en källa för ett eget bildspråk. Jag hoppas att det ska finnas ett drag av mystik, ett drag av spänning, ett drag av livsfara, ett drag av romantik, säger konstnären. Han stryker under att det inte är teater han visar upp. Det är en bild av en teater - en bild av livet som pågår medan vi ser.Den stora scenen i järnverkets dunkel blir som en vy över världen. En värld där olika världar - och föreställningar - lever samtidigt, sida vid sida, ibland inbegripna i varandra. Som besökare blir vi medspelare med möjlighet att påverka handlingen.


"Aktörer" kallar konstnären sina skulpturer som vi möter "backstage" inför kommande föreställningar. Men "aktörer" är även vi. Vi kan spegla oss i denna värld; Styr vi oss själva, är vi styrda av någon annan? Vem drar i trådarna?På scenen finns ett myller av objekt, utförda i olika tekniker och olika material: Keramik, brons, måleri, foto och video. Här finns historiska rottrådar, litterära länkar och hänsyftningar till både populärkultur och aktuell samhällsdebatt.

-Vad gör man? säger konstnären. Jag är lycklig att vara förmedlare av denna mänskliga kunskap där våra sinnen gläds av den krackelerade glasyr som skapades under Norra Song i Kina, alltså mer än 1000 år sedan, samtidigt som vi befinner oss vid randen av ett kärnvapenkrig ...

I mer än fyrtio år har Torsten Jurell verkat som konstnär. Han arbetar med måleri, grafik, skulpturer och installationer och har hållit en rad uppmärksammade utställningar på olika kontinenter. Efter möte med kinesiska konstnärer vid ett träskulpturssymposium i Orsa 2006, återvänder han vart år till i Kina för att arbeta med sina verk.

Torsten Jurell är född 1951 i Mölnlycke, utbildad vid Konsthögskolan Valand och Konsthögskolan i Stockholm. Nu verkar han i Stockholm och i Jingdezhen i Kina.