sv

FOTOESSÄ

Text och foto: Torsten Jurell. Indiska konstmagasinet ART ETC 2010

Finn mer om teatern i utställningarna som är relaterade till Underjordsprojektet: