Skuggspel

29.12.2017

Är en naturlig fortsättning av det konstnärliga projekt där teater som idévärld, med ljus, ljud

Ny Bok 

29.11.2017

月光下的恶作剧 - Pranks in The Moonlight

• GALLERIE TAO, 1862 Shipyard, internationell grupputställning. Shanghai, Kina. Nov 2018 -. Feb 2019