Avesta Art 2018

Avesta Art visar från 19 maj till 16 september 2018 en  multimediainstallation med skugg- ljud- och ljusspel. Utställningen är en internationell grupputställning som i år firar 20 år.

Projektet kommer uppdateras löpande ...

Skuggmaskin i utställningen "...Och så kom Natten!", Dansmuseet, Stockholm 2016
Skuggmaskin i utställningen "...Och så kom Natten!", Dansmuseet, Stockholm 2016

Skuggteaterns värld

I den indonesiska skuggteatern, Wayanga, sker två slags föreställningar på en och samma gång. Baksidan; som utgör den ena framsidan där den stora orkestern och sångarna sitter. På den sidan ser man också Konstnären som sköter silhuettdockorna. På denna sida är figurerna färgglada och detaljerat framställda. De spelas mot en skärm av bomullstyger i skarpt ljussken. Bakom skärmen, på baksidan, har teatern en ny, annan framsida vilket är spelets egentliga framsida.

Som svarta silhuetter framträder aktörerna i motljus där de på andra sidan av skärmen rör sig. De platta figurernas genombrutna hålformer, vilka egentligen inte syns från den ljusa "framsidan", framträder tydligt som distinkta ljusa former i silhuett. Från detta håll, figurernas "baksida", silhuettsida, blir spelet den verkliga framsida där de olika karaktärerna framträder med en annan, särskild skärpa, i synnerhet då de rör sig nära, tätt intill skärmen. Rör de sig däremot bort från skärmen, närmare ljuskällan, växer de samtidigt som figuren blir gråare men på grund av att de växer i storlek och därmed dominans, upplöses de paradoxalt i oskärpa.

Denna dubbelhet i karaktärerna, förhållandet mellan svart/vitt och färg, ljus och skugga, musiken, rytmerna, sången, manligt-kvinnligt, gott och ont, tidsaspekten, allt detta öppnar upp ett berättande som är både enkel och komplex.Om Avesta Art 2018

Illusioner/Allusioner

I utställningen berörs och gestaltas begreppen Illusioner/Allusioner och dess mångbottnade innebörder via olika perspektiv, uttryck och tekniker. Existentiella frågor om varande, varseblivning, föreställningar samt vårt sätt att blicka på och konstruera världen appliceras på exempelvis maktordning, vetenskap, historia, myt och verklighet. Begreppen lyfts fram, granskas och varvas med ifrågasättandet av vad som är verkligt och vad som är skenbart.

Hur förskjuts och ändras givna definitioner, föreställningar och antaganden över tid? Vetenskap, forskning, befästa teorier och det vi tror vi har under kontroll omdefinieras och omkullkastas konstant. Det som anses sant och korrekt i en tid eller situation kan i en annan anses både oacceptabelt och falskt. Det en gång rådande och förhärskande raseras och ger plats för annat.

Vi kan genom att identifiera gängse föreställningar kasta nytt ljus på omvärlden och reflektera över vad vår överenskomna verklighet är byggd på. Blotta cementerade föreställningar, hierarkier och konstruktioner, förlegade strukturer, påhittade sociala koder, fördomar och normer. Genom att slå hål på myter och punktera luftslott, kritiskt granska och omvärdera det etablerade kan vi avslöja illusionen.

Saklig verklighet kontra fiktion och dröm, två fenomen som kontrasterar men även speglar varandra. Via fiktion, fantasi, utopi och dröm öppnas potentiella dörrar till alternativa världar. Nycklar ges till fantastiska platser och fristäder som i sin tur kan ge nya perspektiv och förhållningssätt åt den verklighet vi lever i eller strävar efter. En mycket viktig roll och stark kraft ligger även i begreppet där fantasin, drömmen och den fria tanken länkas samman. Via dikt gestalta och spegla verkligheten och samhällets sceneri. Alludera och avslöja dess snåriga strukturer om vem som drar i trådarna och vad vi själva har för roll i maskineriet? Hur mönstren genom att synliggöras kan förändras. Frågor som berör existens, filosofi och etik utkristalliserar sig ur tematiken.

Illusionen kan vara en synvilla där ögat och våra sinnen spelar oss ett spratt, anspela på rädslan att inte vara vid våra sinnens fulla bruk och ha kontroll. Fysiska kopplingar som minnets mekanismer, relationen kropp och själ tangeras. Människans inre varande möter yttre uppburna fasader och masker, objekt kontra subjekt.

Titeln Illusioner/Allusioner är även en ordlek som begreppsmässigt kompletterar varandra. I utställningen medverkar tretton konstnärer. Flertalet är svenska konstnärer, andra har ursprung i Italien, Japan, Finland och Polen. Medverkande konstnärer: Christian Andersson, Natalia Batista, Malin Bobeck Tadaa, Tommaso Bonaventura, Karin Ehrnberger, Ann Eringstam, Helga Härenstam, Åsa Jungnelius, Torsten Jurell, Tove Kjellmark, Markus Kåhre, Haruko Maeda, OLEK

(text hämtad från Avesta Art's hemsida)