Mingle Röhsska Museet

Vernissagebilder från Narrstreck i Månsken, Rhösska museet, 2 december 2014

Henning Mankell

Författaren och dramatikern Henning Mankell öpnar utställningen Narrstreck i Månsken på Röhsska Museet 2 dec 2014.