Underjorden

NY ARTIKEL OM UTSTÄLLNINGEN PÅ RHÖSSKA MUSEET I KINESISKA LEFT RIGHT ART ZON....

《這個,我喜歡;這個,我認為非常糟糕》

NY ARTIKEL: HÄRRYDAPOSTEN...

Nutid och dåtid, nära och fjärran lagras över varandra i Torsten Jurells utställning Bortom Underjorden, som visades i Röhsska museets Kina- och Japanavdelning (slut 29 april). Utställningen lade tonvikten på verk som Torsten Jurell under de senaste åren utfört i Kina och som fick samspela med museets historiska föremål. I brons, keramik, textil, måleri, grafik och neon skapades oväntade och poetiska kopplingar som uppenbaradecvalfrändskaper mellan vid första anblicken disparata epoker och företeelser. Figurer och symboler vandrade mellan verken och den japanske träsnittsmästaren Ando Hiroshiges berömda bildsvit 53 stationer på Tokaidovägen från 1830-talet fick en replik av Torsten Jurell i 14 stationer på Hjulstalinjen - en samling potatistryck med motiv från tunnelbanans blå linje i Stockholm.
Torsten Jurell, Stockholm, utbildade sig på Valands konsthögskola på 1970-talet och besökte då ofta Röhsska museet. När han nu återvände till Röhsska var det med en rik samling av bilder och berättelser i bagaget.

 

Teater Tre Taihustenar, Röhsska Museet Göteborg. Skulptur av Torsten Jurell

Teater Tre Taihustenar i utställningen Bortom Underjorden på Röhsska Museet, 8 oktober 2011 - 29 april 2012

Bortom Underjorden Nyligen avslutad utställning på Röhsska museet i Göteborg. Utställningen med Torsten Jurells verk visadess i salarna med museets berömda samlingar av konstföremål från Kina och Japan.

Kulturnyheterna sände 6/9 från Torsten Jurells ateljé inför utställningen Bortom Underjorden.  Kulturvarvet, kulturradion P4 Göteborg 6/10. "Kina fängslar" Reportage om Torsten Jurell i Dagens Nyheter 14/9.   ZenitVästsvensk Kulturtidskrift 3, 2011. Göteborgs Posten "Kulturlördag" 4/2. Lyssna även på SR P1:  Kulturradion Snittet om Torsten Jurell och Kina (från 21/4-10). Härrydaposten 15/2-12.  Även: Texter och reportage Inför utställningen Bortom Underjorden och om att verka som konstnär i Kina: Paletten3/4, 2010  Konstvärlden, Konstperspektiv 3, 2011, Damernas Värld 12, 2011 Art Etc TUB 3 - projektet om Landmärken i Underjorden; Blå tunnelbanelinjen skildrad i potatistryck. LÄS MER...

 

 

Torsten Jurells intresse för Asien har funnits sedan han var barn och drömde om att gå till sjöss och segla till Shanghai. Hans far som var polisman reparerade kinesiskt porslin som hobby och på så vis växte den kinesiska bildvärlden tidigt in till något mer än bara ytdekor.
När han som tjugoåring började på Valands Konstskola övade de färgstarka träsnitten från maos Kina stort inflytande och Röhsska Museet gjorde starkt intryck på hans konstsyn som en ”asiatisk kunskapskälla” i centrum av Göteborg.
BORTOM UNDERJORDEN på Röhsska museet knöt Torsten Jurell ihop dessa intryck, hur kunskap har sköljts fram och tillbaka över världshaven genom århundraden i ett lustfyllt spel med material och tankar.

 

 

OM KONSTEN    TEXTER    UTSTÄLLNINGAR    BLOGG    LÄNKAR    CV-OM TORSTEN JURELL

 

 

 

 

Dao. brons

 

 

 

BORTOM UNDERJORDEN bearbetade Torsten Jurell sina intryck från Bejing: gatans språk, arkeologiska fynd och den spretande samtidskonsten. Inför arbetet med utställningen på Röhsska Museet återvände Jurell till Beijing, till en ateljé i konstdistriktet Cao Changdi där han arbetade från april till augusti 2011 med porslins- och plastgjutningar.

 

 

OM KONSTEN    TEXTER    UTSTÄLLNINGAR    BLOGG    LÄNKAR    CV-OM TORSTEN JURELL

 

 

BORTOM UNDERJORDEN  visade samhörigheten mellan det "fjärran, främmande" och det lokala, bekanta. 

 

 

BORTOM UNDERJORDEN  - bortom arkeologiska fynd: Konst förmedlar kunskap  som vi kan sätta ord på, men konst förmedlar också erfarenheter bortom ordet. När vi som betraktare står inför en tusenårig skulptur, står vi på samma vis i rummet som skulptören när verket skapades. Vi förmedlas en "handens erfarenhet", de tusen åren reduceras till noll. På ett nytt sätt kan det gamla träda fram och nuet ges ett nytt sken.

 

 

OM KONSTEN    TEXTER    UTSTÄLLNINGAR    BLOGG    LÄNKAR    CV-OM TORSTEN JURELL

 Genom att verka i Röhsska museets asiatiska samlingar ville Torsten Jurell med sin konst visa samhörigheten mellan denna samling och det samtida.

 

 

OM KONSTEN    TEXTER    UTSTÄLLNINGAR    BLOGG    LÄNKAR    CV-OM TORSTEN JURELL

 

 

 

 

 

Bortom Underjorden speglarde dessa olika aspekter och influenser; Det kinesiska porslinets betydelse för honom genom sin fars reparationer och samlande. Hur detta möjliggjordes av att Ostindiska kompaniet försedd Göteborg med "ostindiskt" porslin.

Bortom Underjorden var ett myller av skulpturer, målningar, konstobjekt att häpna över såsom när en långväga resenär återvänder hem och visar upp de fynd som samlats under färden. Genom utställningen blev besökaren varse en värld i det förgångna som nuet, i verkligheten och fantasin.

 Drakrötter. Plast, glas, trä, brons, vax

 

 

 

OM KONSTEN    TEXTER    UTSTÄLLNINGAR    BLOGG    LÄNKAR    CV-OM TORSTEN JURELL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budbärare skulptur i porslin

 

 

 

 Kackerlacksflicka, skulptur i porslin

 

 

 

 

 

 

Information, skulptur i porslin

Fler skulpturer i porslin - SE HÄR...

 

 

 

 

Utställningen på Röhsska Museet visas mellan 8 oktober 2011 - 19 februari 2012

Se mer av verk som är knutna till Underjordsprojketet i menyn Om Konsten


(Upp) Bilder från videoverket "The War Is A Crime!"

(Nedan) Bilder ur arbetet med det digitala ljusbildspel som ingår i Teater Tre Taihustenar...

 

 

Mer om Teater Tre Taihustenar...

 

D.V. SHOW I UNIT ONE -798

Maj 2011 deltog Torsten Jurell med en videon "The War is a Crime" tillsammans med 8 andra konstnärer i "Spring Coughing + Fresh Tea", Unit One Gallery, 798 Art District, Dashanzi, Beijing.

Filmen ingår i Teater Tre Taihustenar, vilken är en del av BORTOM UNDERJORDEN...

 

Skulpturer i porslin, gjutna i de berömda och anrika verkstäderna i Jingdezhen och andra verk i  BORTOM UNDERJORDEN finner du här...

 

Dela med dig:    Facebook   Twitter   Digg   Deliciouc   Linkedin

 

 

OM KONSTEN    TEXTER    UTSTÄLLNINGAR    BLOGG    LÄNKAR    CV-OM TORSTEN JURELL

 

 

 

TUB 3 - 14 STATIONER PÅ HJULSTABANAN

Potatistryck är något många gjort som barn men vissa konstnärliga uttryck föraktas dessvärre. Potatistryck står underst, till och med bortom alla nämnbara. De hör, liksom tunnelbanan, underjorden till. Både potatistryck och tunnelbana handlar om kommunikation. Under färden uppstår plötsliga tillfällen att ta vara på. Se mer om dessa tryck här...