OM TORSTEN JURELL

OM KONSTEN:

 

TORSTEN JURELL kan beskrivas som en mångsidig person som genom sin konst samlar vitt skilda uttryck. Hans arbete omfattar skulpturer och reliefer i målat trä, brons, plast, glas och porslin, oljemåleri med broderier, grafiska tryck, foto, installationer och videoverk. Sedan 2007 är Jurell verksam i Kina där han tidvis hyr ateljé och ställer ut. Senare åren har han arbetat med skulpturer i ”porslinstaden” Jingdezhen. Sedan 1976 ställer Jurell ut kontinuerligt i Sverige och utomlands. Hans verk finns i privata och offentliga samlingar i Europa, Kina och USA

 

GRAFIK, i form av linoleum- och träsnitt, var från början basen i Jurells konstnärliga arbete. Dessa grafiska tekniker förenar på ett lyckosamt vis teckning med måleri och skulptur. En tryckplatta blir på sätt och vis en relief.De grafiska bladen tryckes ett efter ett för hand av konstnären. Av det skälet brukar trycken sällan vara i upplaga och numrerade. 2008 började Torsten Jurell arbeta med torrnål och chinecollé. 2011, med potatistryck.

 

FÖDD:

1951 i Mölnlycke utanför Göteborg

Bosatt i Stockholm sedan 1981

 

STUDIER:

KV:s konstskola 1969 - 71.

Valands Konstskola 1971 - 76.

Kungliga Konsthögskolan 1975

2008-09 (projektstudent)

2009-10 (specialstudent)

2012-13 (projektstudent)

2013-14 (projektstudent)

KORTFATTAD BIOGRAFI:

1970 - 1974, under studietiden, arbetade Torsten Jurell extra som teatermålare och scenarbetare på Göteborgs Stadsteater. Detta blev de mest betydelsefulla studierna.
1974 - 1981 utförde han tolv scenografiuppdrag på bl a Göteborgs Stadsteater, Riksteatern och Fria Proteatern.
Från 1976, då konststudierna avslutades, har konstnärskapet drivits yrkesmässigt på heltid. Utställningar har varit det huvudsakliga forumet och arbetet inför dessa är drivkraften i den konst närliga verksamheten.
1974 påbörjades arbetet med tränittssviten Rött Blod - Vit Frost, om inbördeskriget i Finland 1918. Dessa bilder har, allt eftersom de kommit till, turnerat ständigt i Sverige, Finland. På senare år har de också visats i Frankrike där de rönt stor uppmärksamhet.
Linoleum- och senare träsnitt, har från början varit basen i verksamheten. Dessa har möjliggjort de mer omfattande utställningar som kom till i Sverige och Frankrike i slutet på 80-talet och början av 90-talet.
1981 flyttade Torsten Jurell till Stockholm. Det var också då som skulpterandet blev en väsentlig del av konstnärskapet och de första relieferna kom till.1983 bor Torsten Jurell en månad i Paris. I slutet på 80-talet gör han reliefsviten Herr K-En Passionshistoria vilka ställs ut på Svenska kulturhuset i Paris. Det blir ytterligare ett 20-tal utställningar i Frankrike.

Hela tiden arbetar Torsten Jurell med skulptur, måleri och grafik parallellt.
Ämnesmässigt har han under alla år arbetat, till och från, med "matbilder, kvinnoporträtt och mer politiskt kommenterande bilder. Dessa visas sida vid sida vilket är typiskt för Torsten Jurells utställningar.
1990. Arbetet med reliefen ”Dialysmålet” inleds.
1996 visas Jurell i konsthallen ”141:an” i Göteborg. Utställningen blir mycket uppmärksammad medialt och en stor publik strömmar till.
Samma år inbjuds Jurell till en workshop i Kapstaden. Han gör där ”Hyllning till alla Vattenbärerskor”. 1998, under Kulturhuvudstadsåret ställer Jurell ut den stora versionen av Vattenbärerskan i danskompaniet E.L.D.s lokal i Stockholm. Utställningen leder till att han bjuds in att inleda det nya millenniet med en stor separatutställning i Galleri 5 på Kulturhuset i Stockholm.
År 2000, första resan i Mexiko.
2001, ställer ut i Svenske FN ambassadörens residens i New York. Terrorattacken mot World Trade Center medför att en planerad flytt för en längre tid till New York inställs. Arbetet med ”Tricket – The Trick!” påbörjas efter en ide från ”Mästaren och Margarita” av M. Bulgakov.
2002. Andra resan i Mexiko. Arbetet med ”Tre Vilsna Conquistadorer möter Maya” inleds.
2003. Torsten Jurell visar utställningen ”Kriget som Teater” på Aliasteatern i Stockholm.
2004. ”Tricket – The Trick!” visas i Göteborg, åter i lokaler ute i Göteborgs hamnområde.
2006. Arbetar tillsammans med kinesiska konstnärer i ett träsymposium i Orsa. Arbetet med ”Flickorna i Calais” inleds.
2007. Torsten Jurell hyr ateljé i Beijing och deltar i Thupelo Cape Town International Urban Workshop.

2008. Genomför inFORMATION 1-3, tre utställningar i Stockholm som blir starten på ett projekt "Goda Nyheter från Underjorden!" - något som leder till att Torsten Jurell börjar ett år som projektelev i grafiken på Konsthögskolan i Stockholm. Under året deltar Jurell i flera internationella samlingsutställningar med samtidskonst. I när tre månader hyr han ateljé i Beijing, ställer ut i Beijing i grupp- och separatutställning.

2009. De 27 grafiska bladen om den Kärlekssökande Kackerlacksflickan blir klara och ställs ut i Beijing. Studiovistelse i Huang Hua Studio, Beijing från juni till Augusti för att arbeta inför utställningen på Östasiatiska Museet i Stockholm 2010. Specialstudent på Konsthögskolan för Prof. Eberhard Höll. Reser till Shanghai.

2010.Utställning Goda Nyheter från Underjorden! på Östasiatiska Museet i Stockholm. Bok ges ut på Karneval förlag med samma titel som utställningen. Hyr för fjärde året ateljé, samt ställer ut separat "A Brief Report fromThe Lower World"  i 798 i Beijing.

2011.Vistas fyra månader i Caochangdi i Beijing. Gör sviten TUB 3, en serie på ca 50 potatistryck om tunnelbanelinjen "Hjulstalinjen" i Stockholm. Arbetar i jingdezhen med skulpturer i porslin. Avslutar "Underjordsprojektet". Stor utställning på Röhsska museet i Göteborg.

2012. Utställningen på Röhsska museet förlängs med 3 månader och en skulptur i porslin köps in till museets samlingar. Röhsska museet inbjuder till ny utställning i Brolidhallen, hösten 2014. Tillbringar ett par månader i Jingdezhen i Kina och gör för den kommande utställningen "Narrstreck i Månsken" ett femtiotal skulpturobjekt i porslin. Börjar som projektstudent i skulptur på Kungliga Konsthögskolan KKH i Stockholm.

2013 - 14 Arbetar med utställningen Narrstreck i Månsken som öppnas december 2014 av författaren och dramatikern Henning Mankell. Inbjuds att ställa ut i Dansmuseet, Stockholm 2016.

2015 Arbetar vidare med Narrstrecksprojektet i Jingdezhen och skapar en "2:a akt" för Dansmuseet.

2016. Utställningen "... Och Natten kom!" öppnar i 4 februari på Dansmuseet.

 

 

 

KONSTNÄRENS BESKRIVNING:

"Jag är en “berättande” konstnär. Ibland behandlar jag ämnen som “rätt och orätt” - typiskt för detta är en serie reliefer i målad ek som berättar historien om en man som får parkeringsböter men saknar bil. Fångad i en byråkrati kämpar mannen om att få rätt trots att han har rätt... Jag älskar blandningen av verklighet, absurditet i en mix iklädd en attraktiv form som de gamla klockspelen eller nöjesfältens karuseller."