Grants & awards

GRANTS & AWARDS

 A selection of grants:


    2014 Längmanska Kulturfonden

    2012 Helge Ax:son Johnsons Stiftelse  

    2011 Helge Ax:son Johnsons Stiftelse   

    2009 Helge Ax:son Johnsons Stiftelse

    2009 Längmanska Kulturfonden

    2004 Svenska Kommunalarbetareförbundets Kulturstipendium

    2004 Bildkonstnärsfondens tvååriga Arbetsstipendium

    1999 TCO:s Kulturpris

    1996 LO:s Kulturpris

    1993 Svenska Metallindustriarbetareförbundets Kulturpris

    1986 Lidingö Kulturpris

    1984 Uddenberg Nordiska Stiftelsen

    1983 Göteborgs Stads Kulturpris